РОЗДІЛ VІІ ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

Стаття 67. Фінансування Національної поліції

1. Фінансове забезпечення діяльності Національної поліції, а також гарантії і компенсації, які надаються співробітникам Національної поліції та членам їх родин відповідно до законодавства України, є держаними видатковими зобов'язаннями.
2. Органи державної влади України та органи місцевого самоврядування відповідно до законодавства України мають право здійснювати видатки на реалізацію повноважень Національної поліції по забезпеченню законності, правопорядку й громадської безпеки. Фінансування зазначених видатків здійснюється за рахунок бюджетних асигнувань державного бюджету України, відповідних бюджетів місцевих громад, а також коштів, які надходять на підставі договорів від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних органів, підприємств, установ, організацій і громадян та інших джерел, не РОЗДІЛ VІІ ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ заборонених законодавством України.
3. Пільги, компенсації та гарантії, встановлені цим Законом, надаються за рахунок і в межах коштів, передбачених на утримання бюджетних установ (підприємств, організацій) у кошторисах або фінансових планах.

Стаття 68. Матеріально-технічне забезпечення Національної поліції

1. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Національної поліції здійснюється за рахунок бюджетних асигнувань державного бюджету на відповідний рік.
2. Земельні ділянки, будинки, споруди, устаткування й інше майно яке використовується Національною поліцією, а також активи, які створені або придбані за рахунок бюджетних асигнувань державного бюджету та інших коштів, є державною власністю. Земельні ділянки перебувають у постійному (безстроковому) користуванні, а майно – в оперативному управлінні Національної поліції.
3. Забезпечення Національної поліції зброєю, набоями, спеціальними РОЗДІЛ VІІ ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ засобами, продовольством, а також забезпечення співробітників Національної поліції форменим одягом здійснюються Міністерством внутрішніх справ України за нормами, які встановлюються Кабінетом Міністрів України. Норми інших видів матеріально-технічного забезпечення встановлюються Міністерством внутрішніх справ України.
4. Національна поліція має право отримувати від громадян і організацій у власність і користування транспортні засоби й інше майно, необхідне для виконання покладених на неї обов'язків, відповідно до цивільного законодавства України. Порядок використання зазначених транспортних засобів і майна визначається Міністерством внутрішніх справ України.
5. Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад надають безоплатно органам і підрозділам Національної поліції службові приміщення, а дільничним інспекторам Національної поліції - приміщення РОЗДІЛ VІІ ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ для роботи, обладнані меблями і засобами зв'язку.
6. Підрозділам Національної поліції, які утримуються за рахунок коштів, що надходять на підставі договорів, відповідні міністерства і відомства надають безоплатно службові приміщення, обладнані меблями і засобами зв'язку, транспорт та іншу спеціальну техніку.
7. Підрозділам Національної поліції на залізничному, водному та повітряному транспорті відповідні транспортні відомства та організації безоплатно надають устаткування, службові й підсобні приміщення, обладнані меблями, засобами зв'язку і несуть витрати по їх експлуатації.


documentbawvssv.html
documentbawwadd.html
documentbawwhnl.html
documentbawwoxt.html
documentbawwwib.html
Документ РОЗДІЛ VІІ ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ