Наказ Міністерства юстиції України 3 страница

___________________

*Якщо засновників (учасників) більше одного, заповнюється відповідна кількість аркушів четвертої сторінки реєстраційної картки форми 4.

**Якщо засновником виступає іноземна юридична особа, зазначене поле не заповнюється.

***Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

****Зазначається тип приміщення – квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

Сторінку заповнив ______________________________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали) (підпис) (дата)


Продовження реєстраційної картки форми 4

Види економічної діяльності юридичної особи

№ з/п

Код виду економічної діяльності

Назва виду економічної діяльності заповнюється відповідно до КВЕД

Основний вид економічної діяльності

Вкл.

Викл.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або Наказ Міністерства юстиції України 3 страница частка держави в статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків.

Назва органу

Ідентифікаційний код органу

Додаткова інформація про юридичну особу

Телефон 1 Телефон 2

+

+

Факс Адреса сторінки в Інтернеті

+

Адреса електронної пошти

Інші відомості

Дата добавления: 2015-10-21; просмотров: 2 | Нарушение авторских прав


documentbawzzrl.html
documentbaxahbt.html
documentbaxaomb.html
documentbaxavwj.html
documentbaxbdgr.html
Документ Наказ Міністерства юстиції України 3 страница